RODO

Korzystanie z naszego formularza kontaktowego oraz newslettera, oznacza wyrażenie poniższych zgód:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych – Renatę Uznańska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Tortów Artystycznych „Ciastolinka” z siedzibą w Pabianicach przy ul. Bugaj 61 NIP: 7311746171 REGON: 366138137, moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytanie, zgłoszone żądanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.ciastolinka.pl oraz wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Administratora Danych za pośrednictwem wskazanych przeze mnie danych w celu udzielania odpowiedzi na pytanie, ustosunkowania się do zgłoszonego żądania.
□ TAK                 □ NIE    
 

Zgoda marketingowa
     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych – Renatę Uznańska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Tortów Artystycznych „Ciastolinka” z siedzibą w Pabianicach przy ul. Bugaj 61 NIP: 7311746171 REGON: 366138137, moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu otrzymywania informacji handlowych z wykorzystaniem łączności elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie art. 174 ustawy Prawo telekomunikacyjne z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
□ TAK                 □ NIE    

Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane na czas udzielenia odpowiedzi na pytanie, ustosunkowania się do zgłoszonych żądań.
Inne szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, można znaleźć
w Polityce Prywatności.   

Zgoda na newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych – Renatę Uznańska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Tortów Artystycznych „Ciastolinka” z siedzibą w Pabianicach przy ul. Bugaj 61 NIP: 7311746171 REGON: 366138137, moich danych osobowych (adresu e-mail) w celu otrzymywania informacji handlowych z wykorzystaniem łączności elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną tzw. newslettera oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce Prywatności